Thông tin kĩ thuật

BENDI sản xuất Van động cơ đốt trong. Chủ yếu có hai loại van khác nhau được sử dụng trong động cơ đốt trong, được phân biệt là Van nạp và Van xả. Các van được gọi là van động cơ nạp cho phép hỗn hợp nhiên liệu và không khí đi vào xi lanh và Van xả cho phép thoát ra khỏi xi lanh. Quá trình này diễn ra liên tục trong động cơ để chạy.

fg